Dedinka Velké Popovice leží neďaleko Prahy a pre svoje historické, kultúrne a prírodné pamiatky je cieľom mnohých peších turistických výprav, cyklistov, rodín s deťmi a aj zahraničných exkurzií.

V obci žije 2000 stálych obyvateľov, ale minimálne trikrát do roka sem pribudnú ďalšie desiatky a stovky. Každoročne ich sem ťahá  „Pochod  krajinou baróna Ringhoffera“, „Deň otvorených dverí“ a slávnosť „Deň Kozla“.

denkozla.jpg

Dominantou Velkych Popovíc a najvýznamnejšou stavbou v obci je pivovar. Jeho vysoký komín vyčnieva ďaleko do okolia. Pivovar založil pražský priemyselník pochádzajúci z Rakúska, významný podnikateľ, ktorý v Prahe na Smíchove vlastnil továreň na výrobu železničných vagónov  - barón František Ringhoffer.

pivovar.jpg

Oblasť si obľúbil pre jej krásnu prírodu a úlohu zohrala aj poloha Velkých Popovíc. Ležali blízko starej cisárskej cesty medzi Prahou a Viedňou. Ale asi rozhodujúcim faktorom pre stavbu pivovaru bol dostatok výbornej pramenitej vody pre prevádzku pivovaru.
Vodu z Mariánskeho prameňjesen.jpga si barón nechával voziť až na Smíchov.     

Prvých 60 hektolitrov piva bolo uvarených vo Velkých Popoviciach pred 135. rokmi, v decembri 1874 a už po niekoľkých rokoch sa pivovar stal tretím najväčším v krajine. Preslávilo ho najmä pivo s názvom Kozel Černý.

František Ringhoffer sa otvorenia svojho pivovaru nedožil. Pochovaný je v rodinnej hrobke 8 km od Veľkych Popovíc. Jeho zásluhy o rozvoj kraja ocenil cisár František Jozef I. tým, že ho povýšil do šľachtického stavu a udelil mu Rytiersky rád.

Dnes sa podstatná časť produkcie Velkých Popovíc vyrába licenčne na Slovensku a v Rusku. V minulom roku sa pivo tejto značky stalo najpredávanejším českým pivom v zahraničí. Od roku 2002 je Pivovar Velké Popovice súčasťou spoločnosti Plzeňský Prazdroj, a. s. patriaci do skupiny tretieho najväčšieho výrobcu piva na svete – spoločnosť SAB Miller.

vyroba.jpg

Úspechom pivovaru vo Velkých Popoviciach je víťazstvo v súťaži České pivo roku 2009. Spomedzi 20 konkurentov získal svetlý ležiak Velkopopovický Kozel - Premium prvé miesto. 

kopytko.jpg

Maskotom pivovaru je postava capa (po česky kozel). Prvého živého „kozla“ priviezli v roku 1939 z Užhorodu a stal sa súčasťou pivovaru. Známy emblém capa vytvoril potulný francúzsky maliar ako výraz vďaky za pohostinstvo, ktoré mu v Popoviciach poskytli. Vraj sa tu zdržal oveľa dlhšie ako pôvodne plánoval.

tricko.jpg

Záujemcom o výrobu piva slúži návštevnícke centrum, ktoré organizuje prehliadky pivovaru. Okrem zoznámenia sa s technológiou varenia piva, varným procesom, kvasením, stáčaním, a pod. sa počas prehliadky návštevníci dozvedia históriu pivovaru, môžu si pozrieť rôzne pivové fľaše a poháre a samozrejme, súčasťou prehliadky je ochutnávka piva. Na záver prehliadky čaká na nich v parku pivovaru Kozel Olda. 

Olda.jpg